To betydningsfulde personer for dansk frugtavl


Poul Hansen

1981-96. Professor i frugtavl ved Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole.
Ansvar for Pometet, Landbohøjskolens frugtsortsamling og genbank.

 link til fuldt CVFRUGT OG BÆR. FYSIOLOGI OG DYRKNING

Link til kompedieAnton Pedersen

Anton Pedersen fødtes i Volling Sogn i Salling den 19. februar 1887. Han havde tidligt intresse for blomster og haver. Som 16-årig kom han i gartnerlære i planteskoler i Salling.

Efter højskoleophold tog han arbejde hos Timm & Co. i Elmshorn, og gik derefter på Beder Havebrugsskole i to vintre, hvorefter han blev havebrugsstuderende på K.V.L. i 1911. Startkapitalen til studiet havde han tjent ved arbejde i tyske planteskoler, bl.a. L. Späth i Berlin.

I 1913 dimitteredes han med en meget høj karakter. I nogle år derefter var han lærer på Beder Havebrugsskole og havde desuden forskellige hverv. Han blev sekretær for en landsomfattende frugtsortsundersøgelse, hvorved hans interesse for frugtavl blev vakt, ligesom han derved lagde grunden til sit eminente sortskendskab. Anton Pedersen havde et skarpt øje for detaljer og dertil en fabelagtig god hukommelse, hvilket efterhånden gjorde ham til sin tids førende pomolog, og måske den sidste. Dette udmøntede han siden i det fortrinlige store to-binds værk om "Danmarks Frugtsorter" (1942-55), som nyder international anerkendelse.

Link til mere udførlig omtale.


Link til "Danmarks Frugtsorter" af Anton Pedersen.